Prezime, očevo ime, ime Godina rođenja Opština Srez Republika
ŽIVKOVIĆ IVAN TOMISLAV 30 KNJAŽEVAC ZAJEČAR NARODNA REPUBLIKA SRBIJA
ŽIVKOVIĆ ŽIVANA MILIVOJE 150325
ŽIVKOVIĆ MILIVOJE VUKOSAVA 130604 TOPOLA KRAGUJEVAC NARODNA REPUBLIKA SRBIJA
ŽIVKOVIĆ MARKA DUŠAN 50424 VOJNIĆ KARLOVAC NARODNA REPUBLIKA HRVATSKA
ŽIVKOVIĆ ŽIVOJINA ILIJA 261206
ŽIVKOVIĆ GEORGIJA CANE 141121 BITOLA BITOLA NARODNA REPUBLIKA MAKEDONIJA
ŽIVKOVIĆ JOVANA MILAN 010304 RUMA SREMSKA MITROVICA NARODNA REPUBLIKA SRBIJA
ŽIVOJINA MIODRAG 200521
ŽIVKOVIĆ S ALEKSANDAR 160927 ARANĐELOVAC KRAGUJEVAC NARODNA REPUBLIKA SRBIJA
ŽIVKOVIĆ VOJISLAVA MILAN 211018
ŽIVKOVIĆ ŽIVANA BOŠKO 090920
ŽIVKOVIĆ VASE ŽARKO 050429
ŽIVOJNOVIĆ ŽIVOINA MILOSAV 220111
ŽIVONOVIĆ SVETOMIR ŽIVOMIR 27
ŽIŽA SIME BRANKO 060527 KARLOVAC KARLOVAC NARODNA REPUBLIKA HRVATSKA