Prezime, očevo ime, ime Godina rođenja Opština Srez Republika
ŽIŽIĆ BAĆO DUŠAN 19 ŠAVNIK NARODNA REPUBLIKA CRNA GORA
ŽIŽIĆ JOLE MILOVAN 130304 MOJKOVAC NARODNA REPUBLIKA CRNA GORA
ŽIŽIĆ JOVANA VELJKO 110713 BERANE NARODNA REPUBLIKA CRNA GORA
ŽIŽIĆ NIKOLE MILOSAV 030311 LEBANE LESKOVAC NARODNA REPUBLIKA SRBIJA
ŽIŽIĆ RADOJICE PAVIĆ 131214 ŠAVNIK NARODNA REPUBLIKA CRNA GORA
ŽIŽIĆ ŠPIRO MILUTIN 24 BIJELO POLJE NARODNA REPUBLIKA CRNA GORA
ŽIŽIĆ ŠPIRO JOVAN 230328 BIJELO POLJE NARODNA REPUBLIKA CRNA GORA
ŽMADINOVIĆ VLADIMIRA STANIMIR 011130 RAŽANJ KRUŠEVAC NARODNA REPUBLIKA SRBIJA
ŽMAHER JOSIP LEOPOLD 96
ŽMIKIĆ GRGE JOSO 170307 ZADAR ZADAR NARODNA REPUBLIKA HRVATSKA
ŽMUKIĆ JEFTA MIJO 15 HERCEG NOVI NARODNA REPUBLIKA CRNA GORA
ŽNIDRČIĆ JOSIP IVAN 200916
ŽNIDRČIĆ STJEPAN IVAN 230214
ŽNIDRČIĆ JOSIP IVAN 191205
ŽNIDRČIĆ ANTONA MARĆELO 160105 PULA PULA NARODNA REPUBLIKA HRVATSKA