Prezime, očevo ime, ime Godina rođenja Opština Srez Republika
ŽUPUNSKI IVANA GRUJICA 110423 SREMSKA MITROVICA SREMSKA MITROVICA NARODNA REPUBLIKA SRBIJA
ŽURIĆ ĐORĐE BOJANA 190108 MOJKOVAC NARODNA REPUBLIKA CRNA GORA
ŽURIĆ LUKE MILOŠ 250519 KOLAŠIN NARODNA REPUBLIKA CRNA GORA
ŽURIĆ MATE RADOMIR 120915 ŠIBENIK ŠIBENIK NARODNA REPUBLIKA HRVATSKA
ŽURIĆ RUDOLF DUŠAN 110916 ŠIBENIK ŠIBENIK NARODNA REPUBLIKA HRVATSKA
ŽURKA JONA JON 141029 VRŠAC PANČEVO NARODNA REPUBLIKA SRBIJA
ŽURO ŠIMON LUKA 06 SUNJA SISAK NARODNA REPUBLIKA HRVATSKA
ŽURŽ ŽIVKO STEVAN 201012
ŽUVELA ANTON GOJKO 210521 KORČULA DUBROVNIK NARODNA REPUBLIKA HRVATSKA