Prezime, očevo ime, ime Godina rođenja Opština Srez Republika
ALEKSIĆ BLAŽE STEVAN 241207 BAR NARODNA REPUBLIKA CRNA GORA
ALEKSIĆ PAVLA SAVO 180219 NIKŠIĆ NARODNA REPUBLIKA CRNA GORA
ALEKSIĆ VASE PETAR 250424 TREBINJE MOSTAR NARODNA REPUBLIKA BOSNA I HERCEGOVINA
ALEKSIĆ MILIVOJA MOMIR 290123 PRIBOJ UŽICE NARODNA REPUBLIKA SRBIJA
ALEKSIĆ MANOJLA VUCETA 20729 ŽABLJAK NARODNA REPUBLIKA CRNA GORA
ALEKSIĆ VUKOV PAVIĆ 220413
ALEKSIĆ RADOJE VUKOSAV 151020
ALEKSIĆ SPASOJE PETKO 261008 NIKŠIĆ NARODNA REPUBLIKA CRNA GORA
ALEKSIĆ VASE NIKOLA 200424 NIKŠIĆ NARODNA REPUBLIKA CRNA GORA
ALEKSIĆ JOSIF SAVA 70109 PIROT NIŠ NARODNA REPUBLIKA SRBIJA
ALEKSIĆ DAVIDA MIHAJLO 81112
ALEKSIĆ VASA RANKO 140508 VALJEVO VALJEVO NARODNA REPUBLIKA SRBIJA
ALEKSIĆ VUKASINA GRUJICA 121027 KNJAŽEVAC ZAJEČAR NARODNA REPUBLIKA SRBIJA
ALEKSIĆ MILISAVA ORAGAN 301227 ŠABAC ŠABAC NARODNA REPUBLIKA SRBIJA
ALEKSIĆ VASE BRANKO 300815 BANOVA JARUGA KUTINA NARODNA REPUBLIKA HRVATSKA