Prezime, očevo ime, ime Godina rođenja Opština Srez Republika
ADEMAJ ALIJA DEM 51117 PEĆ AUT. KOSOVSKO-METOHIJSKA OBLAST NARODNA REPUBLIKA SRBIJA
ADEMI BAJRAMA AVDULJ 150317 KAČANIK AUT. KOSOVSKO-METOHIJSKA OBLAST NARODNA REPUBLIKA SRBIJA
ADILI SELIMA JUSUF 13 TETOVO TETOVO NARODNA REPUBLIKA MAKEDONIJA
ADJI MITREVSKI PETRA LJUBCO 160920 PRILEP BITOLA NARODNA REPUBLIKA MAKEDONIJA
ADJIJEVSKI JOVANA ILIJA 151226 STRUGA OHRID NARODNA REPUBLIKA MAKEDONIJA
ADJIMITROVSKI PETRA DIMCE 160716 PRILEP BITOLA NARODNA REPUBLIKA MAKEDONIJA
ADLER KIŠ HINKA MARGITA 270713
ADROVIĆ IBRA SELMO 250618
ADROVIĆ SIMONA ASIM 19 BERANE NARODNA REPUBLIKA CRNA GORA
ADROVIĆ ASIN AJDIN 22 BERANE NARODNA REPUBLIKA CRNA GORA
ADROVIĆ SUĆA AVDO 24 BERANE NARODNA REPUBLIKA CRNA GORA
ADROVIĆ OMER MUFTAR 25 BERANE NARODNA REPUBLIKA CRNA GORA
ADROVIC MALJE DŽIBO 151122 BERANE NARODNA REPUBLIKA CRNA GORA
ADROVlĆ JOSA TUFO 80117 BERANE NARODNA REPUBLIKA CRNA GORA
ADROVIĆ ZUMBERA SULJO 220222 BERANE NARODNA REPUBLIKA CRNA GORA