Prezime, očevo ime, ime Godina rođenja Opština Srez Republika
ADŽIJA JOVANA VELJKO 300431 PAKRAC DARUVAR NARODNA REPUBLIKA HRVATSKA
ADŽOVIČ MILE BOŽO 251225 TREBINJE MOSTAR NARODNA REPUBLIKA BOSNA I HERCEGOVINA
ADŽOVIĆ MILE MIRKO 17 TREBINJE MOSTAR NARODNA REPUBLIKA BOSNA I HERCEGOVINA
AGANOVIĆ MUSTAFE SULEJMAN 60920 MALI LOŠINJ RIJEKA NARODNA REPUBLIKA HRVATSKA
AGANOVIĆ MAKSIMA GOJKO 60915 NIKŠIĆ NARODNA REPUBLIKA CRNA GORA
AGANOVIĆ SULEJMAN NEDŽAD 25 BOSANSKI BROD DOBOJ NARODNA REPUBLIKA BOSNA I HERCEGOVINA
AGANOVIĆ IĐRAHIMA- MITHAD 280228 JAJCE JAJCE NARODNA REPUBLIKA BOSNA I HERCEGOVINA
AGANOVIĆ AHMEDA MUHAMED 311222 JAJCE JAJCE NARODNA REPUBLIKA BOSNA I HERCEGOVINA
AGANOVIĆ IBRAHIM MALIĆ 10823 JAJCE JAJCE NARODNA REPUBLIKA BOSNA I HERCEGOVINA
AGATOVIĆ RADOSLAVA JELISAVETA 101124 PODGORAČ NAŠICE NARODNA REPUBLIKA HRVATSKA
AGBABA DUŠANOV DUSKO 100831 STARA PAZOVA SREMSKA MITROVICA NARODNA REPUBLIKA SRBIJA
AGOLI ZIJE KEMAL 221018 DEBAR OHRID NARODNA REPUBLIKA MAKEDONIJA
AGRAMOVIĆ BLAGOJA VOJIN 30720 NIKŠIĆ NARODNA REPUBLIKA CRNA GORA
AGUS SULEJMAN KURTIS 100510 GNJILANE AUT. KOSOVSKO-METOHIJSKA OBLAST NARODNA REPUBLIKA SRBIJA
AGUSI SULEJMANA KURTES 100510 GNJILANE AUT. KOSOVSKO-METOHIJSKA OBLAST NARODNA REPUBLIKA SRBIJA