Prezime, očevo ime, ime Godina rođenja Opština Srez Republika
AHAČIĆ JOSIPA DANICA 10526 KARLOVAC KARLOVAC NARODNA REPUBLIKA HRVATSKA
AHEL MARKA JOSIP 181221
AHMETA REDŽEPA IBRAHIM 251216
AHMETI AHMETA DŽELADIN 90 KOSOVSKA MITROVICA AUT. KOSOVSKO-METOHIJSKA OBLAST NARODNA REPUBLIKA SRBIJA
AHMETI AHMET ALIJA 16
AHMETI DŽELADIMA AJREDIN 22 KOSOVSKA MITROVICA AUT. KOSOVSKO-METOHIJSKA OBLAST NARODNA REPUBLIKA SRBIJA
AHMETOVIĆ REDZEPA HUSEIN 100219
AHMETOVIĆ RAMA SADIK 150621
AHMIĆ OSMANA SALIH 14 TEŠANJ DOBOJ NARODNA REPUBLIKA BOSNA I HERCEGOVINA
AHMIĆ SALKA SULJO 21 TEŠANJ DOBOJ NARODNA REPUBLIKA BOSNA I HERCEGOVINA
AJANOVIĆ BEĆE HAMDIJA 280414 TEŠANJ DOBOJ NARODNA REPUBLIKA BOSNA I HERCEGOVINA
AJANOVIĆ NUSRETA HUSEIN 40629 ROGATICA GORAŽDE NARODNA REPUBLIKA BOSNA I HERCEGOVINA
AJDARAJ REKA ARIF 20 PEĆ AUT. KOSOVSKO-METOHIJSKA OBLAST NARODNA REPUBLIKA SRBIJA
AJDAROVIĆ BRAHIM FAZLIJA 88 DRENOVCI VINKOVCI NARODNA REPUBLIKA HRVATSKA
AJDIĆ VASILIJE MILORAD 190924 BITOLA BITOLA NARODNA REPUBLIKA MAKEDONIJA