Prezime, očevo ime, ime Godina rođenja Opština Srez Republika
BAKIĆ ĐOKA VUK 250429 BERANE NARODNA REPUBLIKA CRNA GORA
BAKIĆ DUŠANA MILOŠ 20 BERANE NARODNA REPUBLIKA CRNA GORA
BAKIĆ DUŠANA MAKSIM 081122 BERANE NARODNA REPUBLIKA CRNA GORA
BAKIĆ HALIDA TEKI 131116
BAKIĆ MATE PAVIĆ 100827 BERANE NARODNA REPUBLIKA CRNA GORA
BAKIĆ MIRAŠA MOMČILO 27 BERANE NARODNA REPUBLIKA CRNA GORA
BAKIĆ MILADINA MILO 12 BERANE NARODNA REPUBLIKA CRNA GORA
BAKIĆ MILOVANA BATRIĆ 280801 BERANE NARODNA REPUBLIKA CRNA GORA
BAKIĆ NIKOLE MILIĆKO 150328 BERANE NARODNA REPUBLIKA CRNA GORA
BAKIĆ NOVICA MILOVAN 070928 BERANE NARODNA REPUBLIKA CRNA GORA
BAKIĆ PETRA DRAGUTIN 091213 GLINA SISAK NARODNA REPUBLIKA HRVATSKA
BAKIĆ RADOŠ VUKSAN 280520 BERANE NARODNA REPUBLIKA CRNA GORA
BAKIĆ RADA SVETOZAR 100422 BERANE NARODNA REPUBLIKA CRNA GORA
BAKIĆ UROŠA VLADO 160424 BERANE NARODNA REPUBLIKA CRNA GORA
BAKIĆ VUKOSAVA MILIVOJE 13 BERANE NARODNA REPUBLIKA CRNA GORA