Prezime, očevo ime, ime Godina rođenja Opština Srez Republika
BALJA AJDINA RIZA 150524
BALJA BEĆIRA KOSOVA 070120
BALJA ZEĆIRA REDŽEP 150519
BALJAK SALIHA MUHAREM 141114 LIVNO LIVNO NARODNA REPUBLIKA BOSNA I HERCEGOVINA
BALJI RIZO BAJRAM 100824 UROŠEVAC AUT. KOSOVSKO-METOHIJSKA OBLAST NARODNA REPUBLIKA SRBIJA
BALKANSKI JORDANA METODIJE 240517 VLASOTINCI LESKOVAC NARODNA REPUBLIKA SRBIJA
BALOG LAJOŠ
BALOV MARINA PAŠKO 040905 KORČULA DUBROVNIK NARODNA REPUBLIKA HRVATSKA
BALOVIĆ BOŽIDAR ARANĐEL 24
BALOVSKI KRSTA ILIJA 270724 STRUGA OHRID NARODNA REPUBLIKA MAKEDONIJA
BALŠIĆ PAVLA PETAR 110427 BISTRICA BITOLA NARODNA REPUBLIKA MAKEDONIJA
BALTIĆ MILAN ĐORĐE 01 KOLAŠIN NARODNA REPUBLIKA CRNA GORA
BALTOVSKI JOVANA KRSTO 150921 KRUŠEVO BITOLA NARODNA REPUBLIKA MAKEDONIJA
BALVAN VINKO PETAR 100821
BAN ANDRIJE LAZAR 110126