Prezime, očevo ime, ime Godina rođenja Opština Srez Republika
BABOVIĆ MAKSIMA MILOVAN 171123 BERANE NARODNA REPUBLIKA CRNA GORA
BABOVIĆ JOVANA VUKOJE 260919 NIŠ NIŠ NARODNA REPUBLIKA SRBIJA
BABUNSKI RISTE NIKOLA 131114 TITOV VELES TITOV VELES NARODNA REPUBLIKA MAKEDONIJA
BACANOVIĆ MIHAJLA SRETEN 220226 PLAV NARODNA REPUBLIKA CRNA GORA
BACKIĆ PETAR MILOŠ 120620 AZANJA SMEDEREVO NARODNA REPUBLIKA SRBIJA
BACKOVIĆ SIME KRSTO 300820 NIKŠIĆ NARODNA REPUBLIKA CRNA GORA
BACKOVIĆ PETRA DANILO 24 NIKŠIĆ NARODNA REPUBLIKA CRNA GORA
BACKOVIĆ RISTE DUŠAN 300127 BENKOVAC ZADAR NARODNA REPUBLIKA HRVATSKA
BACKOVIĆ BLAŽA JOVAN 090910 NIKŠIĆ NARODNA REPUBLIKA CRNA GORA
BAČANI JOSIP FERDINAND 061013
BAČANOVIĆ MILAN BOGDAN 100831 JAJCE JAJCE NARODNA REPUBLIKA BOSNA I HERCEGOVINA
BAČANOVIĆ MILIVOJA SELIMIR 251219 VINKOVCI VINKOVCI NARODNA REPUBLIKA HRVATSKA
BAČEK IVANA JOSIP 150714 VOJNIĆ KARLOVAC NARODNA REPUBLIKA HRVATSKA
BAČEVSKI JORDANA TRAJAN 060921 TITOV VELES TITOV VELES NARODNA REPUBLIKA MAKEDONIJA
BAČIĆ BOŠKA MILE 280721 ZADAR ZADAR NARODNA REPUBLIKA HRVATSKA