Prezime, očevo ime, ime Godina rođenja Opština Srez Republika
BAČIČ KRSTE ZORAN 25 ZADAR ZADAR NARODNA REPUBLIKA HRVATSKA
BAČIĆ MARKA MARKO 270427 KORČULA DUBROVNIK NARODNA REPUBLIKA HRVATSKA
BAČIĆ MITRA MILAN 010405 PODRAVSKA SLATINA VIROVITICA NARODNA REPUBLIKA HRVATSKA
BAČIĆ MILANA SVETOZAR 120925 JASENOVAC NOVA GRADIŠKA NARODNA REPUBLIKA HRVATSKA
BAČIĆ SAVO MOMIR 15 DALJ OSIJEK NARODNA REPUBLIKA HRVATSKA
BAČIĆ SAVE RADIVOJE 091228 TRSTENIK KRUŠEVAC NARODNA REPUBLIKA SRBIJA
BAČIN MLADENA TODOR 120129 BAČKA PALANKA NOVI SAD NARODNA REPUBLIKA SRBIJA
BAČKONJA VIDA ĐURO 020516 DRVAR BIHAĆ NARODNA REPUBLIKA BOSNA I HERCEGOVINA
BAČKONJA VIDA ĐURO 020516 DRVAR BIHAĆ NARODNA REPUBLIKA BOSNA I HERCEGOVINA
BAČKOV TOME IVAN 250108 ZADAR ZADAR NARODNA REPUBLIKA HRVATSKA
BAČKOVIĆ KRSTE MILUTIN 201091 NIKŠIĆ NARODNA REPUBLIKA CRNA GORA
BAČKOVIĆ MILUTIN RADIVOJE 310122
BAČKOVIĆ MARKA MILOŠ 20 NIKŠIĆ NARODNA REPUBLIKA CRNA GORA
BAČVANOVIĆ IVANA NIKOLA 041297 OBRENOVAC BEOGRAD NARODNA REPUBLIKA SRBIJA
BADER NINKA JAKOV 090901 VINKOVCI VINKOVCI NARODNA REPUBLIKA HRVATSKA