Prezime, očevo ime, ime Godina rođenja Opština Srez Republika
BUBONJA MILUTIN JAGOŠ 101113 BERANE NARODNA REPUBLIKA CRNA GORA
BUBRIĆ AHMET IBRAHIM 010413 BANJA LUKA BANJA LUKA NARODNA REPUBLIKA BOSNA I HERCEGOVINA
BUBULJ PANTELIJE SPASOJE 250508
BUBULJ PANTELIJE KOSTA 210513 BIHAĆ BIHAĆ NARODNA REPUBLIKA BOSNA I HERCEGOVINA
BUCONJIĆ PAŠKA STEPAN 12 MOSTAR MOSTAR NARODNA REPUBLIKA BOSNA I HERCEGOVINA
BUĆAN ALEKSE BRANKO 300320 BJELOVAR BJELOVAR NARODNA REPUBLIKA HRVATSKA
BUĆAN STEVO MILOVAN 141119 VOJNIĆ KARLOVAC NARODNA REPUBLIKA HRVATSKA
BUĆKOVIĆ NIKOLE RADOMIR 291013 BERANE NARODNA REPUBLIKA CRNA GORA
BUĆKOVIĆ VIDOJEV DRAGIŠA 231221 BERANE NARODNA REPUBLIKA CRNA GORA
BUČAN GRGE IVO 090310 SPLIT SPLIT NARODNA REPUBLIKA HRVATSKA
BUČKIĆ TODORA VELIBOR 250413 BIJELO POLJE NARODNA REPUBLIKA CRNA GORA
BUČMA ILIJA ŽARKO 12 BANJA LUKA BANJA LUKA NARODNA REPUBLIKA BOSNA I HERCEGOVINA
BUČMA ILIJA ŽARKO 12 BANJA LUKA BANJA LUKA NARODNA REPUBLIKA BOSNA I HERCEGOVINA
BUČMA ILIJA UROŠ 09 BOSANSKA DUBICA PRIJEDOR NARODNA REPUBLIKA BOSNA I HERCEGOVINA
BUČUK ALIJA ISMET 101227 TRNOVO SARAJEVO NARODNA REPUBLIKA BOSNA I HERCEGOVINA