Prezime, očevo ime, ime Godina rođenja Opština Srez Republika
BULATOVIĆ MILOSAVA JOVAN 150705 KOLAŠIN NARODNA REPUBLIKA CRNA GORA
BULATOVIĆ VUKAŠIN VUČETA 31 BIJELO POLJE NARODNA REPUBLIKA CRNA GORA
BULATOVIĆ BOŠKO MILORAD 20 KOLAŠIN NARODNA REPUBLIKA CRNA GORA
BULATOVIĆ PULETE VUKO 250210
BULATOVIĆ VULE STRAHINJA 26 NIKŠIĆ NARODNA REPUBLIKA CRNA GORA
BULATOVIĆ MILOVAN LJUBO 26 BIJELO POLJE NARODNA REPUBLIKA CRNA GORA
BULATOVIĆ RAŠE JOVICA 100321 KOLAŠIN NARODNA REPUBLIKA CRNA GORA
BULATOVIĆ MILIJE LAKIĆ 280208 KOLAŠIN NARODNA REPUBLIKA CRNA GORA
BULATOVIĆ ĐORĐA MANOJLO 221009 KOLAŠIN NARODNA REPUBLIKA CRNA GORA
BULATOVIĆ RADOŠA BORO 250926 KOLAŠIN NARODNA REPUBLIKA CRNA GORA
BULATOVIĆ JAGOŠA VESELIN 110824 DANILOVGRAD NARODNA REPUBLIKA CRNA GORA
BULATOVIĆ MIHAJLA MILAN 150322 ŽABLJAK NARODNA REPUBLIKA CRNA GORA
BULATOVIĆ MIHAILA DANILO 130825 KOLAŠIN NARODNA REPUBLIKA CRNA GORA
BULATOVIĆ RADOSLAV NOVAK 11 JABLANICA MOSTAR NARODNA REPUBLIKA BOSNA I HERCEGOVINA
BULATOVIĆ ĐURKA MILAN 210421 MEDVEĐA LESKOVAC NARODNA REPUBLIKA SRBIJA