Prezime, očevo ime, ime Godina rođenja Opština Srez Republika
BULATOVIĆ RADULE JOVICA 150900 KOLAŠIN NARODNA REPUBLIKA CRNA GORA
BULATOVIĆ RADULA JOVICA 150900 KOLAŠIN NARODNA REPUBLIKA CRNA GORA
BULATOVIĆ SAVE MIRKO 151205 KOLAŠIN NARODNA REPUBLIKA CRNA GORA
BULATOVIĆ JOVICE VOJISLAV 251129 KOLAŠIN NARODNA REPUBLIKA CRNA GORA
BULATOVIĆ JOVICE VUČIĆ 150527 KOLAŠIN NARODNA REPUBLIKA CRNA GORA
BULATOVIĆ RADIVOJA IVAN 280428 KOLAŠIN NARODNA REPUBLIKA CRNA GORA
BULATOVIĆ PETAR ŽIVKO 20 KOLAŠIN NARODNA REPUBLIKA CRNA GORA
BULATOVIĆ MITRA ČEDOMIR 210421 KOLAŠIN NARODNA REPUBLIKA CRNA GORA
BULATOVIĆ MIRKA ISA 07 KOLAŠIN NARODNA REPUBLIKA CRNA GORA
BULATOVIĆ MILJANA MIHAILO 210919 PLAV NARODNA REPUBLIKA CRNA GORA
BULATOVIĆ NIKOLA MILKA 250710 KOLAŠIN NARODNA REPUBLIKA CRNA GORA
BULATOVIĆ IVAN RAJKO 190824 KOLAŠIN NARODNA REPUBLIKA CRNA GORA
BULATOVIĆ BOGDAN LUKA 22 KOLAŠIN NARODNA REPUBLIKA CRNA GORA
BULATOVIĆ RADOVANA VUKO 230115 KOLAŠIN NARODNA REPUBLIKA CRNA GORA
BULATOVIĆ VUKA STEVO 200224 ŽABLJAK NARODNA REPUBLIKA CRNA GORA