Prezime, očevo ime, ime Godina rođenja Opština Srez Republika
BULATOVIĆ VUKAŠINA VUKOMAN 150328 BIJELO POLJE NARODNA REPUBLIKA CRNA GORA
BULATOVIĆ JAGOŠA MIRKO 221129 KOLAŠIN NARODNA REPUBLIKA CRNA GORA
BULBIĆ DUŠANA BOŽIDAR 210515
BULIĆ BRANKO PETAP 080619 ZRENJANIN ZRENJANIN NARODNA REPUBLIKA SRBIJA
BULIĆ DRAGUTINA SRBOLJUB 290732 ČAČAK ČAČAK NARODNA REPUBLIKA SRBIJA
BULIĆ RADULA DUŠAN 210115 ŽABLJAK NARODNA REPUBLIKA CRNA GORA
BULIČIĆ MARINA TONKO 060720 TROGIR SPLIT NARODNA REPUBLIKA HRVATSKA
BULIČIĆ MARINA LJUBO 191224 TROGIR SPLIT NARODNA REPUBLIKA HRVATSKA
BULJAN MIJO IVAN 090718
BULJANOVIĆ MARKA VOJO 170714 KURŠUMLIJA NIŠ NARODNA REPUBLIKA SRBIJA
BULJEŠKAJ REDŽA RAMIZ 050327 ĐAKOVICA AUT. KOSOVSKO-METOHIJSKA OBLAST NARODNA REPUBLIKA SRBIJA
BULJIĆ MUSTAFE SMAIL 19 GRAČANICA TUZLA NARODNA REPUBLIKA BOSNA I HERCEGOVINA
BULJIĆ STEVE MILOŠ 100912 DERVENTA DOBOJ NARODNA REPUBLIKA BOSNA I HERCEGOVINA
BULJUBAŠIĆ REŠADA KASIM 111106 TRAVNIK ZENICA NARODNA REPUBLIKA BOSNA I HERCEGOVINA
BULJUBAŠIĆ SULEJMANA SULJO 170227 CAZIN BIHAĆ NARODNA REPUBLIKA BOSNA I HERCEGOVINA