Prezime, očevo ime, ime Godina rođenja Opština Srez Republika
CVETKOVIĆ RADIVOJA DRAGOSLAV 201228 ĆIĆEVAC KRUŠEVAC NARODNA REPUBLIKA SRBIJA
CVETKOVIĆ NIKOLE VASILIJE 150707
CVETKOVIĆ ALEKSANDRA SVETISLAV 20326 LEBANE LESKOVAC NARODNA REPUBLIKA SRBIJA
CVETKOVIĆ PETRA VASILIJE 251209
COŠOVIĆ MILOŠ LJILJANA 29 UROŠEVAC AUT. KOSOVSKO-METOHIJSKA OBLAST NARODNA REPUBLIKA SRBIJA