Prezime, očevo ime, ime Godina rođenja Opština Srez Republika
CAREVIĆ KUZMANA MITAR 21 RUMA SREMSKA MITROVICA NARODNA REPUBLIKA SRBIJA
CAREVIĆ STIPO ŠPIRO 151223 MAKARSKA MAKARSKA NARODNA REPUBLIKA HRVATSKA
CAREVIĆ PANTELIJE ĐURA 120809 NOVI BEOGRAD BEOGRAD NARODNA REPUBLIKA SRBIJA
CARIĆ LAZARA NEBOJŠA 260625 NOVI SAD NOVI SAD NARODNA REPUBLIKA SRBIJA
CARIĆ NEBOJŠA
CARIĆ SLAVKO LJUBICE 300320 RUMA SREMSKA MITROVICA NARODNA REPUBLIKA SRBIJA
CEBALOVIĆ GAVRILO SPASOJE 12 NIKŠIĆ NARODNA REPUBLIKA CRNA GORA
CEDILNIK FRANCA ANTON 160610
CEDRMAŠ SLAVKO 50504 ČAZMA BJELOVAR NARODNA REPUBLIKA HRVATSKA
CEGA IVANA MATE 191121 TROGIR SPLIT NARODNA REPUBLIKA HRVATSKA
CEKIĆ ALEKSANDRA JOVAN 130831
CEKIĆ BLAGOJA ANETA 100318 STRUMICA ŠTIP NARODNA REPUBLIKA MAKEDONIJA
CEKIĆ ĐORĐA DUŠAN 160913 LESKOVAC LESKOVAC NARODNA REPUBLIKA SRBIJA
CEKIĆ GLIGORIJA JOVAN 171027 LESKOVAC LESKOVAC NARODNA REPUBLIKA SRBIJA
CEKIĆ GLIGORIJE ŽIVOJIN 150425