Prezime, očevo ime, ime Godina rođenja Opština Srez Republika
CRNOBARAC LAZAR.SJEVAN 71211
CRNOBARIĆ MILANA STEVAN 270229 ZEMUN BEOGRAD NARODNA REPUBLIKA SRBIJA
CRNOBRNJA MILOŠA STANKO 250511 DARUVAR DARUVAR NARODNA REPUBLIKA HRVATSKA
CRNOBRNJA MIRKA MILE 51127 BOSANSKA DUBICA PRIJEDOR NARODNA REPUBLIKA BOSNA I HERCEGOVINA
CRNOGORCEVIĆ MIRKA NIKOLA 20926 HERCEG NOVI NARODNA REPUBLIKA CRNA GORA
CRNOJAČKI ĐURE PAVLE 100324 BEČEJ NOVI SAD NARODNA REPUBLIKA SRBIJA
CRPLJANIN MEHMED SULEJMAN 60725
CRVENKO ANTE ŽIVA 190811 ZRENJANIN ZRENJANIN NARODNA REPUBLIKA SRBIJA
CRVENKO TOME STANKO 50517 CETINJE NARODNA REPUBLIKA CRNA GORA
CRVENKO MIJO IVAN 301025 NAŠICE NAŠICE NARODNA REPUBLIKA HRVATSKA
CRVENKO TOME STANKO 50517 CETINJE NARODNA REPUBLIKA CRNA GORA
CRVENKO ILIJA BOŽO 230125 CETINJE NARODNA REPUBLIKA CRNA GORA
CUCIĆ MARINKA MILENKA 230920 KIKINDA ZRENJANIN NARODNA REPUBLIKA SRBIJA
CUCULIĆ FRANJE IVAN 70206
CUCULIĆ SREĆKA NEVENKA 21