Prezime, očevo ime, ime Godina rođenja Opština Srez Republika
DŽABIR HALILA FUAN 160227 GOSTIVAR TETOVO NARODNA REPUBLIKA MAKEDONIJA
DŽAIRI MEHMEDA FETA 22 GOSTIVAR TETOVO NARODNA REPUBLIKA MAKEDONIJA
DŽABIRSKI GAVRILA ĐOKO 80821
DŽABIRSKI GAVRILA KIRO 150217 BEROVO ŠTIP NARODNA REPUBLIKA MAKEDONIJA
DŽABIRSKI GAVRILA KIRO 150217 BEROVO ŠTIP NARODNA REPUBLIKA MAKEDONIJA
DŽAFEROVSKI MILANA GLIGOR 260222 BEROVO ŠTIP NARODNA REPUBLIKA MAKEDONIJA
DŽAFEROVIĆ MULAREMA IBRAHIM 80418 BANJA LUKA BANJA LUKA NARODNA REPUBLIKA BOSNA I HERCEGOVINA
DŽAFEROVIĆ JUSUF MERSAD 29 GRADAČAC BRČKO NARODNA REPUBLIKA BOSNA I HERCEGOVINA
DŽAFIĆ RIZE NAĐA 151229 BIJELJINA BRČKO NARODNA REPUBLIKA BOSNA I HERCEGOVINA
DŽAJKOVSKI JOSIPA GEORGIJE 140135
DŽAKOVIĆ KOSTA MUHAMED 5 ŠAVNIK NARODNA REPUBLIKA CRNA GORA
DŽAMBA ALIJE HASIB 25 BUGOJNO JAJCE NARODNA REPUBLIKA BOSNA I HERCEGOVINA
DŽAMDŽOZOV ILIJA VANČA 20 ŠTIP ŠTIP NARODNA REPUBLIKA MAKEDONIJA
DŽANANOVIĆ SALJKO IBRAHIM 29 ZENICA ZENICA NARODNA REPUBLIKA BOSNA I HERCEGOVINA
DŽANIĆ DERVIŠ MUHAREM 21 BANJA LUKA BANJA LUKA NARODNA REPUBLIKA BOSNA I HERCEGOVINA