Prezime, očevo ime, ime Godina rođenja Opština Srez Republika
DŽANKO JOSIPA PETAR 200608
DŽAPO MARKA IVAN 150226 KNIN ŠIBENIK NARODNA REPUBLIKA HRVATSKA
DŽEBA IVAN ANTON 180221
DŽELADINOVIĆ AZEMA KERIM 240613
DŽELADINOVIĆ EMIN RAZIJA 40424
DŽELATOVIĆ JOVANA RADOSLAV 30222 BILEĆA MOSTAR NARODNA REPUBLIKA BOSNA I HERCEGOVINA
DŽELATOVIĆ VLADIMIR GOJKO 130209 BILEĆA MOSTAR NARODNA REPUBLIKA BOSNA I HERCEGOVINA
DŽELETOVIĆ MILAN VUKAŠIN 10618 BILEĆA MOSTAR NARODNA REPUBLIKA BOSNA I HERCEGOVINA
DŽELILOVIĆ MUSTAFE BRAHIM 140823
DŽEMAIL ŠAŠIVAR ŠAŠIVARI 17
DŽEMAIL ČARIM AŠIM 181009
DŽEPAROVSKI JAKOVA ĐOKO 241218 STRUGA OHRID NARODNA REPUBLIKA MAKEDONIJA
DŽERŽIS ASAN AJREŠIN 150321 STRUGA OHRID NARODNA REPUBLIKA MAKEDONIJA
DŽIGEROVSKI EFTIMA PETAR 220615 STRUGA OHRID NARODNA REPUBLIKA MAKEDONIJA
DŽINIĆ MURADIFA FIRDUS 240431 SMEDEREVSKA PALANKA SMEDEREVO NARODNA REPUBLIKA SRBIJA