Prezime, očevo ime, ime Godina rođenja Opština Srez Republika
DABANOVIĆ MILA JOVAN 230906 BAR NARODNA REPUBLIKA CRNA GORA
DABANOVIĆ ĐURE DUŠAN 250909 PODGORICA NARODNA REPUBLIKA CRNA GORA
DABANOVIĆ LJUBO NIKOLA 81222 BAR NARODNA REPUBLIKA CRNA GORA
DABETIĆ IVAN NIKOLA 20 DUBROVNIK DUBROVNIK NARODNA REPUBLIKA HRVATSKA
DABETIĆ BEŠA RADE 84 BERANE NARODNA REPUBLIKA CRNA GORA
DABETIĆ SPASOJE BOŠKO 251206 PODGORICA NARODNA REPUBLIKA CRNA GORA
DABETIĆ NOVE DANILO 190609 BERANE NARODNA REPUBLIKA CRNA GORA
DABETIĆ BOŽINA MILIČKO 27 PODGORICA NARODNA REPUBLIKA CRNA GORA
DABETIĆ ĐORĐIJA ARSENIJE 140725 BERANE NARODNA REPUBLIKA CRNA GORA
DABETIĆ NOVE MILORAD 240808 BERANE NARODNA REPUBLIKA CRNA GORA
DABIĆ DRAGOLJUBA DRAGIŠA 211119 SARAORCI SMEDEREVO NARODNA REPUBLIKA SRBIJA
DABIĆ IVANA MIRKO 140513
DABIĆ JOVANA ČEDOMIR 270321 NOVI SAD NOVI SAD NARODNA REPUBLIKA SRBIJA
DABIĆ JOVE SLAVKO 150515 STOLAC MOSTAR NARODNA REPUBLIKA BOSNA I HERCEGOVINA
DABOVIĆ TOMA VOJISLAV 27 BAR NARODNA REPUBLIKA CRNA GORA