Prezime, očevo ime, ime Godina rođenja Opština Srez Republika
DASKALOV ILIJE GLIGOR 200707 KAVADARCI TITOV VELES NARODNA REPUBLIKA MAKEDONIJA
DASKALOV ILIJE DIMITAR 270116 KAVADARCI TITOV VELES NARODNA REPUBLIKA MAKEDONIJA
DASKALOV SPIRE MILAN 271214 KAVADARCI TITOV VELES NARODNA REPUBLIKA MAKEDONIJA
DASOVIĆ NIKOLE ILIJA 10220 BATOČINA KRAGUJEVAC NARODNA REPUBLIKA SRBIJA
DASOVIĆ FRANJE MANDA 111115 OTOČAC GOSPIĆ NARODNA REPUBLIKA HRVATSKA
DASOVIĆ PAVLA MARIJA 240727 TRPANJ DUBROVNIK NARODNA REPUBLIKA HRVATSKA
DAŠIĆ MILIĆA ARSA 250526 BERANE NARODNA REPUBLIKA CRNA GORA
DAŠIĆ NIKE VUKOSAV 101229 BERANE NARODNA REPUBLIKA CRNA GORA
DAŠIĆ STEVANA PETAR 170924
DAUTBEGOVIĆ KADRE AHMET 181119 PROZOR MOSTAR NARODNA REPUBLIKA BOSNA I HERCEGOVINA
DAUTBEGOVIĆ AHMETA SAFET 150625 PROZOR MOSTAR NARODNA REPUBLIKA BOSNA I HERCEGOVINA
DAUTČEHAJIĆ HUSEINA ĐEMAL 180110 BOSANSKI NOVI PRIJEDOR NARODNA REPUBLIKA BOSNA I HERCEGOVINA
DAUTOVIĆ TOME LUKA 101015 UDBINA GOSPIĆ NARODNA REPUBLIKA HRVATSKA
DAUTOVIĆ MEHO IBRO 4
DAVČEVSKI DANA METODIJE 180826 KAVADARCI TITOV VELES NARODNA REPUBLIKA MAKEDONIJA