Prezime, očevo ime, ime Godina rođenja Opština Srez Republika
FODOR ANDRIJE EMIL 221227 LUDBREG VARAŽDIN NARODNA REPUBLIKA HRVATSKA
FODOR LIZE JOSIP 111200 VIROVITICA VIROVITICA NARODNA REPUBLIKA HRVATSKA
FODOR PALA PAL 230128
FOLER STEVAN STEVAN 16 OSIJEK OSIJEK NARODNA REPUBLIKA HRVATSKA
FOLGIĆ MIHAJLA DUŠAN 90221
FOLIĆ MIRE MIRKO 100524 BERANE NARODNA REPUBLIKA CRNA GORA
FONOVIĆ IVANA ANTUN 10397 PULA PULA NARODNA REPUBLIKA HRVATSKA
FONTANA DOMENIKA BRUNO 101029
FORIŠ JOSIP IVAN 3 BERANE NARODNA REPUBLIKA CRNA GORA
FORTUNATO BALDO ANTE 130421 KORČULA DUBROVNIK NARODNA REPUBLIKA HRVATSKA
FOTEV BOGOJA JONČE 141222 BITOLA BITOLA NARODNA REPUBLIKA MAKEDONIJA
FOTEV NAUMA GERO 130504
FRANEKIĆ MATE MATO 170709 SKAKAVAC KARLOVAC NARODNA REPUBLIKA HRVATSKA
FRANIĆ ANTE NIKOLA 200220 VAREŠ SARAJEVO NARODNA REPUBLIKA BOSNA I HERCEGOVINA
FRANIĆ JULIJA ALEKSANDAR 20407 BELI MANASTIR OSIJEK NARODNA REPUBLIKA HRVATSKA