Prezime, očevo ime, ime Godina rođenja Opština Srez Republika
FARAGUNA DINKA DINKO 260609
FARAGUNA DINKA JOSIP 151011
FARČIĆ PETAR PAVAO 100808 KORČULA DUBROVNIK NARODNA REPUBLIKA HRVATSKA
FARKAŠ ĐORĐE ĐORĐE 200213
FARKAŠ JOŽEFA JOŽEF 180922 KOVAČICA PANČEVO NARODNA REPUBLIKA SRBIJA
FARKAŠ JANKA JAN 100414
FARKAŠ MARKA JOSIP 300424 KUTINA KUTINA NARODNA REPUBLIKA HRVATSKA
FARKAŠ MIHAJLA LASLO 130927 NOVI KNEŽEVAC ZRENJANIN NARODNA REPUBLIKA SRBIJA
FARKAŠ STJEPANA STJEPAN 090122 VIROVITICA VIROVITICA NARODNA REPUBLIKA HRVATSKA
FARTELJ JANEZA JOŽE 100527 MURSKA SOBOTA MURSKA SOBOTA NARODNA REPUBLIKA SLOVENIJA
FAŠINI BOŽE IVANA 240423
FATIĆ BOŠKA BOŽIDAR 221225 BERANE NARODNA REPUBLIKA CRNA GORA
FATIĆ DUŠANA ANDRIJA 180828 CETINJE NARODNA REPUBLIKA CRNA GORA
FATIĆ RADOVAN DUŠAN 15 BERANE NARODNA REPUBLIKA CRNA GORA
FATIĆ RADULA PETAR 250517 BERANE NARODNA REPUBLIKA CRNA GORA