Prezime, očevo ime, ime Godina rođenja Opština Srez Republika
FATUSIĆ IBRAHIMA OMER 221223
FAZEKAS JANOŠA JANOŠ 090925 BAČKA TOPOLA SUBOTICA NARODNA REPUBLIKA SRBIJA
FAZIL MEHMEDA EMIN 200215
FAZLIĆ ALMASA SMAIL 050120 VIŠEGRAD GORAŽDE NARODNA REPUBLIKA BOSNA I HERCEGOVINA
FAZLIĆ ALIJE RAMO 221216 BIJELJINA BRČKO NARODNA REPUBLIKA BOSNA I HERCEGOVINA
FAZLIĆ HASO IDRIZ 101106 BANJA LUKA BANJA LUKA NARODNA REPUBLIKA BOSNA I HERCEGOVINA
FEDOROV VLADIMIRA LUJO 170822 SLAVONSKI BROD SLAVONSKI BROD NARODNA REPUBLIKA HRVATSKA
FEKA OSMANA DAUT 270830 ORLANE AUT. KOSOVSKO-METOHIJSKA OBLAST NARODNA REPUBLIKA SRBIJA
FEMIĆ MILENTIJA PERIŠA 120712 BERANE NARODNA REPUBLIKA CRNA GORA
FERA ABIDINA SEFDIN 070125 ORLANE AUT. KOSOVSKO-METOHIJSKA OBLAST NARODNA REPUBLIKA SRBIJA
FERAJ AVDULJA RAJRAM 22 ĐAKOVICA AUT. KOSOVSKO-METOHIJSKA OBLAST NARODNA REPUBLIKA SRBIJA
FERATOVIĆ ASA UJKAN 160909 BERANE NARODNA REPUBLIKA CRNA GORA
FERATOVIĆ MALJO ARSLAN 22 BERANE NARODNA REPUBLIKA CRNA GORA
FERENČINA STJEPAN TOMO 201293
FERFOLJA FRANCA ANDRIJA 160929