Prezime, očevo ime, ime Godina rođenja Opština Srez Republika
FILIPOVIĆ KRSTE JOVAN 60425
FILIPOVSKI ĐORĐIJA PETAR 110914
FILJAK STJEPANA MIŠA 200324
FILJAK STJEPANA MIŠO 200324
FILJKOVIĆ LAZA PANČO 8
FILKO JOSIPA VJEKOSLAV 250630 KLANJEC KRAPINA NARODNA REPUBLIKA HRVATSKA
FINCI ALBERTA KALMI 170326
FINDERLE DAVID VLADO 310126 BUZET PULA NARODNA REPUBLIKA HRVATSKA
FIRBAS JOSIPA ĆIRIL 90622 GORNJA RADGONA MURSKA SOBOTA NARODNA REPUBLIKA SLOVENIJA
FISTANIĆ ŽIVANA ANDRIJA 17
FISTRIĆ MIRKA SLAVKO 241122 SLAVONSKI BROD SLAVONSKI BROD NARODNA REPUBLIKA HRVATSKA
FIŠĆA TRAJAN LAZAR 180821
FIŠER JOVANA ANTUN 210213
FIŠTEŠ FERENCA JANOŠ 200896
FIŠTEŠ JANOŠA JANOŠ 10120