Prezime, očevo ime, ime Godina rođenja Opština Srez Republika
GOLUBOVIĆ MILOVANA TRIFUN 30531 BIJELO POLJE NARODNA REPUBLIKA CRNA GORA
GOLUBOVIĆ NOVAKA VUKOTA 280318 PLJEVLJA NARODNA REPUBLIKA CRNA GORA
GOLUBOVIĆ MILAN BOŽIDAR 150408 BERANE NARODNA REPUBLIKA CRNA GORA
GOLUBOVIĆ MARINKA NIKOLA 151220 PODGORICA NARODNA REPUBLIKA CRNA GORA
GOLUBOVIĆ VUKOSAVA VUKOTA 201121 NIKŠIĆ NARODNA REPUBLIKA CRNA GORA
GOLUBOVIĆ MILOŠ ĐORĐE 190927
GOLUBOVIĆ MILISAV RADOSLAV 200628 BIJELO POLJE NARODNA REPUBLIKA CRNA GORA
GOLUBOVSKI DIMA MILE 271210
GOLUBOVSKI KLIME DMITAR 31125 STRUGA OHRID NARODNA REPUBLIKA MAKEDONIJA
GOLUŠIN MILOŠ IVAN 190121
GOMBOŠ IŠTVAN BELA 41110 IRIG SREMSKA MITROVICA NARODNA REPUBLIKA SRBIJA
GOMBOŠ IŠTVAN BELA 41110 IRIG SREMSKA MITROVICA NARODNA REPUBLIKA SRBIJA
GOMF TONA FRANJO 220130 OSIJEK OSIJEK NARODNA REPUBLIKA HRVATSKA
GOMIZELJ HENRIK VERGILI 270128 KRIŽ KUTINA NARODNA REPUBLIKA HRVATSKA
GONAN FRANJE HUMBERT 170903 PULA PULA NARODNA REPUBLIKA HRVATSKA