Prezime, očevo ime, ime Godina rođenja Opština Srez Republika
GRAHOVAC MATE VLADIMIR 190221
GRAHOVAC LUKA GRUJO 93 PRIBOJ UŽICE NARODNA REPUBLIKA SRBIJA
GRAHOVAC STOJAN SIMO 180726 JAJCE JAJCE NARODNA REPUBLIKA BOSNA I HERCEGOVINA
GRAMATIKOVSKI MANE TRAJKO 150620 KRIVA PALANKA KUMANOVO NARODNA REPUBLIKA MAKEDONIJA
GRANDIĆ MILANA GOJKO 240825 NAŠICE NAŠICE NARODNA REPUBLIKA HRVATSKA
GRANJAŠ ĐURE JOSIP 31106 PODRAVSKA SLATINA VIROVITICA NARODNA REPUBLIKA HRVATSKA
GRANOV SALKA ĆAMIL 40515
GRAOVAC ALEKSANDAR BRANKO 80929 SMILČIĆ ZADAR NARODNA REPUBLIKA HRVATSKA
GRBA DANILA MILE 151112 OGULIN OGULIN NARODNA REPUBLIKA HRVATSKA
GRBA MIHAJLO ĐURO 60420 GRUBIŠNO POLJE DARUVAR NARODNA REPUBLIKA HRVATSKA
GRBAC IVANA IVAN 191227 KULA SOMBOR NARODNA REPUBLIKA SRBIJA
GRBAC JAKOVA DRAGUTIN 240810 SENJ RIJEKA NARODNA REPUBLIKA HRVATSKA
GRBEC IVAN SLAVICA 220631 KULA SOMBOR NARODNA REPUBLIKA SRBIJA
GRBEC MILANA EMA 230413
GRBIĆ DAMJANA LUKA 230711 VINKOVCI VINKOVCI NARODNA REPUBLIKA HRVATSKA