Prezime, očevo ime, ime Godina rođenja Opština Srez Republika
GRGUREVIĆ RADE MOMČILO 280625 NIKŠIĆ NARODNA REPUBLIKA CRNA GORA
GRGURIĆ PETRA SVETOZAR 20723
GRGURIĆ BORTUL BORIS 26 DELNICE RIJEKA NARODNA REPUBLIKA HRVATSKA
GRGURIĆ FILIKS 24 DELNICE RIJEKA NARODNA REPUBLIKA HRVATSKA
GRGUROVIĆ VASILIJE ŽIVKO 23 NIKŠIĆ NARODNA REPUBLIKA CRNA GORA
GRGUROVIĆ LAZARA VEKO 140114 DANILOVGRAD NARODNA REPUBLIKA CRNA GORA
GRIČAR IVAN IVAN 280626
GRIDIN ALEKSANDAR BORIS 280813
GRIĐILO NIKOLE ANTE 20313 SPLIT SPLIT NARODNA REPUBLIKA HRVATSKA
GRIGAR VENCESLAV SLAVKA 261023 PAKRAC DARUVAR NARODNA REPUBLIKA HRVATSKA
GRIGORJEV NIKOLE GEORGIJE 180802
GRIPARIĆ JAKOVA JOSIP 190327 LABIN PULA NARODNA REPUBLIKA HRVATSKA
GRIVA STOJANA DRAGAN 180809 GLINA SISAK NARODNA REPUBLIKA HRVATSKA
GRIZELJ IVANA JUG 20826 SINJ SPLIT NARODNA REPUBLIKA HRVATSKA
GRKINIĆ ILIJE JOVAN 171124 OSIJEK OSIJEK NARODNA REPUBLIKA HRVATSKA