Prezime, očevo ime, ime Godina rođenja Opština Srez Republika
GAVRAN DUŠAN PAVLE 211117 GRUBIŠNO POLJE DARUVAR NARODNA REPUBLIKA HRVATSKA
GAVRANČIĆ DUŠANA PERA 230124 KIKINDA ZRENJANIN NARODNA REPUBLIKA SRBIJA
GAVRANOVIĆ MARIJANA JOZO 90213 IMOTSKI MAKARSKA NARODNA REPUBLIKA HRVATSKA
GAVRANOVIĆ IVAN PERO 12 BUGOJNO JAJCE NARODNA REPUBLIKA BOSNA I HERCEGOVINA
GAVRANOV DIMITRIJA MILAN 30911 KIKINDA ZRENJANIN NARODNA REPUBLIKA SRBIJA
GAVRIĆ LAZARA RAJKO 10126 SOMBOR SOMBOR NARODNA REPUBLIKA SRBIJA
GAVRIĆ NIKOLE FILIP 270627 LOZNICA ŠABAC NARODNA REPUBLIKA SRBIJA
GAVRIĆ NIKOLE FILIP 270627 LOZNICA ŠABAC NARODNA REPUBLIKA SRBIJA
GAVRILOVIĆ TRIVUNA BRANKO 130613 RUMA SREMSKA MITROVICA NARODNA REPUBLIKA SRBIJA
GAVRILOVIĆ SVETOZAR MILIVOJ 10330 OSIJEK OSIJEK NARODNA REPUBLIKA HRVATSKA
GAVRILOVIĆ ALEKSE JANKO 30930 BOSANSKA KRUPA BIHAĆ NARODNA REPUBLIKA BOSNA I HERCEGOVINA
GAVRILOVSKI PANDEVA ĐORĐE 10223 STRUMICA ŠTIP NARODNA REPUBLIKA MAKEDONIJA
GAVRILOVIĆ STEVANA SVETOZAR 120715 ZRENJANIN ZRENJANIN NARODNA REPUBLIKA SRBIJA
GAVRILOVIĆ ĐOKA NEDELJKO 150812 VIŠEGRAD GORAŽDE NARODNA REPUBLIKA BOSNA I HERCEGOVINA
GAVROVSKI ANGEL TOMA 120723 STRUMICA ŠTIP NARODNA REPUBLIKA MAKEDONIJA