Prezime, očevo ime, ime Godina rođenja Opština Srez Republika
GAZICA TOME STEVO 301125 HERCEGOVAC BJELOVAR NARODNA REPUBLIKA HRVATSKA
GAZIKALOVIĆ MILANA DANKA 60722
GAŽI TOME STEPAN 260420 KOPRIVNICA KOPRIVNICA NARODNA REPUBLIKA HRVATSKA
GAŽIĆ ĆAMIL AHMET 100907 BANJA LUKA BANJA LUKA NARODNA REPUBLIKA BOSNA I HERCEGOVINA
GECAJ MEHMED SADRJJA 9 ĐAKOVICA AUT. KOSOVSKO-METOHIJSKA OBLAST NARODNA REPUBLIKA SRBIJA
GECAJ MEHMETA NUO 120115 ĐAKOVICA AUT. KOSOVSKO-METOHIJSKA OBLAST NARODNA REPUBLIKA SRBIJA
GEJIĆ PETRA JAKOV 260704 TROGIR SPLIT NARODNA REPUBLIKA HRVATSKA
GELER JOVANA LADISLAV 30213 NOVI SAD NOVI SAD NARODNA REPUBLIKA SRBIJA
GELEV SPASENA LOZAN 270718 PIROT NIŠ NARODNA REPUBLIKA SRBIJA
GELMAN ŠANDORA IZIDOR 80722 PAKRAC DARUVAR NARODNA REPUBLIKA HRVATSKA
GELOV SPASENA VASIL 80123 DIMITROVGRAD NIŠ NARODNA REPUBLIKA SRBIJA
GEMBAČEV NIKOLE SERGEJ 250899
GENADIJEVSKI MATE KOČA 250527
GENOVIĆ MILAN ĐORĐE 13 ZAJEČAR ZAJEČAR NARODNA REPUBLIKA SRBIJA
GENOVSKI ARITON STOIMIR 80921 KIČEVO OHRID NARODNA REPUBLIKA MAKEDONIJA