Prezime, očevo ime, ime Godina rođenja Opština Srez Republika
GEOHELI ŠTEFANA RUDOLF 50709
GEORGIEV GLIGORA JOVAN 130931 PEHČEVO ŠTIP NARODNA REPUBLIKA MAKEDONIJA
GEORGIEVSKI BLAGOJA VASIL 40919 STRUMICA ŠTIP NARODNA REPUBLIKA MAKEDONIJA
GEORGIEV TODORA GEORGIJE 150924
GEORGIEV BLAGOJA GEORGI 261016 STRUMICA ŠTIP NARODNA REPUBLIKA MAKEDONIJA
GEORGIEV BLAGOJA GEORGI 261016 STRUMICA ŠTIP NARODNA REPUBLIKA MAKEDONIJA
GEORGIEV VLADIMIR
GEORGIEV KRSTE ANGEL 270921 DIMITROVGRAD NIŠ NARODNA REPUBLIKA SRBIJA
GEORGIEV ILIJE STOJAN 220615 DELČEVO ŠTIP NARODNA REPUBLIKA MAKEDONIJA
GEORGIJEVSKI PAVLA NIKOLA 180809 PRILEP BITOLA NARODNA REPUBLIKA MAKEDONIJA
GEORGIJEVSKI PETRA NIKOLA 10127 BITOLA BITOLA NARODNA REPUBLIKA MAKEDONIJA
GEORGIJEVSKI ZARE BLAGOJE 160926 KIČEVO OHRID NARODNA REPUBLIKA MAKEDONIJA
GEORGIJEVIĆ PAJE STEVAN 90105 VUKOVAR VINKOVCI NARODNA REPUBLIKA HRVATSKA
GEORG IJEVSKI KOSTOVA BLAGOJE 50324 TITOV VELES TITOV VELES NARODNA REPUBLIKA MAKEDONIJA
GEORGIJEVSKI VANGELA PETAR 70124 BITOLA BITOLA NARODNA REPUBLIKA MAKEDONIJA