Prezime, očevo ime, ime Godina rođenja Opština Srez Republika
HODŽIĆ HALIDA FAIK 101018 BERANE NARODNA REPUBLIKA CRNA GORA
HODŽIĆ HASIM OSMAN 21 TUZLA TUZLA NARODNA REPUBLIKA BOSNA I HERCEGOVINA
HODŽIĆ HALIDA HILMO 200627 BERANE NARODNA REPUBLIKA CRNA GORA
HODŽIĆ ISAJA ŠUAJP 20230 BAR NARODNA REPUBLIKA CRNA GORA
HODŽIĆ ISE RAMIZ 181130 NOVI PAZAR KRALJEVO NARODNA REPUBLIKA SRBIJA
HODŽIĆ NEKO ĆERIM 30317 BERANE NARODNA REPUBLIKA CRNA GORA
HODŽIJEV ATANAŠ PANAJOT 30800
HOFMAN ALEKSANDAR IVAN 301019
HOFMAN BERNARDA NADA 60908 ČABAR RIJEKA NARODNA REPUBLIKA HRVATSKA
HOFSIJSTER KONRAD MARA 40921 ŠID SREMSKA MITROVICA NARODNA REPUBLIKA SRBIJA
HOIĆ IVANA ZVONKO 70631 PETRINJA SISAK NARODNA REPUBLIKA HRVATSKA
HOJLAŠ ALIJA ILDUZA 20
HOJLAŠ OMER MUSTAFA 50518
HOJLAŠ OMERA SALIH 150313
HOJS FRANA JOŽE 70226