Prezime, očevo ime, ime Godina rođenja Opština Srez Republika
HADŽIANDOV TODOR ANDAN 141225 ŠTIP ŠTIP NARODNA REPUBLIKA MAKEDONIJA
HADŽIBEGOVIĆ ALIJE AHMET 70916 BUGOJNO JAJCE NARODNA REPUBLIKA BOSNA I HERCEGOVINA
HADŽIBEGOVIĆ DŽAFERA FAHRUDIN 60624 BUGOJNO JAJCE NARODNA REPUBLIKA BOSNA I HERCEGOVINA
HADŽIBEGOVIĆ HAMA SMAJO 160917 BIJELO POLJE NARODNA REPUBLIKA CRNA GORA
HADŽIBEGOVIĆ NEDŽIB SULJO 25
HADŽIĆ ĆAMIL ESAD 28 LJUBUŠKI MOSTAR NARODNA REPUBLIKA BOSNA I HERCEGOVINA
HADŽIĆ HUSO IBRAHIM 171017 NOVI PAZAR KRALJEVO NARODNA REPUBLIKA SRBIJA
HADŽIĆ IBRAHIMA MEHO 250928 BOSANSKA KRUPA BIHAĆ NARODNA REPUBLIKA BOSNA I HERCEGOVINA
HADŽIĆ MEHO AVDO 200512
HADŽIĆ OSMANA NADŽIDA 150906 SARAJEVO CENTAR SARAJEVO NARODNA REPUBLIKA BOSNA I HERCEGOVINA
HADŽIEFENDIĆ HAMIDA FERUH 100128 SARAJEVO CENTAR SARAJEVO NARODNA REPUBLIKA BOSNA I HERCEGOVINA
HADŽI HALILOVIĆ SULEJMAN HASAN 270926 SARAJEVO CENTAR SARAJEVO NARODNA REPUBLIKA BOSNA I HERCEGOVINA
HADŽIJA MEHMETA MUНARЕМ 96 KOSOVSKA MITROVICA AUT. KOSOVSKO-METOHIJSKA OBLAST NARODNA REPUBLIKA SRBIJA
HADŽIJORDANOV LAZAR ALEKSANDAR 22 KAVADARCI TITOV VELES NARODNA REPUBLIKA MAKEDONIJA
HADŽIKAN ANDRIJE JELENA 200519 PRELOG ČAKOVEC NARODNA REPUBLIKA HRVATSKA