Prezime, očevo ime, ime Godina rođenja Opština Srez Republika
HUSEINOVIĆ HASIMA DŽEMAL 221015
HUSETIĆ MURATA JUSUF 241224 BOSANSKI PETROVAC BIHAĆ NARODNA REPUBLIKA BOSNA I HERCEGOVINA
HUSKA IVANA BELA 180411
HUSKIĆ HASANA ALIJA 121212 LIVNO LIVNO NARODNA REPUBLIKA BOSNA I HERCEGOVINA
HUSKIĆ HASAN ŠUKRIJA 14 LIVNO LIVNO NARODNA REPUBLIKA BOSNA I HERCEGOVINA
HUSKIĆ MUHAMEDA HAJRUDIN 10925 LIVNO LIVNO NARODNA REPUBLIKA BOSNA I HERCEGOVINA
HUSTA MAĆAŠA PETAR 90524 SENTA SUBOTICA NARODNA REPUBLIKA SRBIJA
HUŠA JAROSLAV FRANJO 150409 SARAJEVO CENTAR SARAJEVO NARODNA REPUBLIKA BOSNA I HERCEGOVINA
HUŠKA FERDINANDA FRANJO 70109 PAKRAC DARUVAR NARODNA REPUBLIKA HRVATSKA
HUSMAN JUSUFA BOŽENA 230525
HUTELAROVIĆ ALEKSE PAVLE 51020 ULCINJ NARODNA REPUBLIKA CRNA GORA