Prezime, očevo ime, ime Godina rođenja Opština Srez Republika
HADŽIKAN ANDRIJE JELENA 200519 PRELOG ČAKOVEC NARODNA REPUBLIKA HRVATSKA
HADŽIMAHMUTOVIĆ MUSTAFA FEDAD 250726 MAGLAJ DOBOJ NARODNA REPUBLIKA BOSNA I HERCEGOVINA
HADŽIMEHOVIĆ SALIH HAMZA 13
HADŽIMEHMEDOVIĆ RIFKA RIŠKO 15 SANSKI MOST PRIJEDOR NARODNA REPUBLIKA BOSNA I HERCEGOVINA
HADŽIMUHOVIĆ SULJA TAHIR 150508 PODGORICA NARODNA REPUBLIKA CRNA GORA
HADŽIMUSIĆ MUHAMEDA ZAIM 231123
HADŽINAUMOV IVANA VENKO 190120 TITOV VELES TITOV VELES NARODNA REPUBLIKA MAKEDONIJA
HADŽINIKOVIĆ MILORADA DRAGAN 240625
HADŽINIKOLAJEVIĆ JANAĆKO NIKOL 270208
HADŽIOMERSPAHIĆ HASAN 23 BANJA LUKA BANJA LUKA NARODNA REPUBLIKA BOSNA I HERCEGOVINA
HADŽIOMEROVIĆ OSMAN FEFZIJA 29 BERANE NARODNA REPUBLIKA CRNA GORA
HADŽIOMEROVIĆ AVDO SALKO 300716
HADŽIOMEROVIĆ AHMET MUHAMED 190900
HADŽIOMEROVIĆ MAHMUT SMAIL 210312
HADŽIOSMANOVIĆ BEĆIR ZEKRIJA 13