Prezime, očevo ime, ime Godina rođenja Opština Srez Republika
HADŽIOSMANOVIĆ HASAN ISMET 250525
HADŽIPANZOVA RISTE LJUBICA 180623 ĐEVĐELIJA TITOV VELES NARODNA REPUBLIKA MAKEDONIJA
HADŽIPEŠIĆ STOJANA MIHAJLO 200509
HADŽIPETRUŠEV GEORGIJA NIKOLA 81125 TITOV VELES TITOV VELES NARODNA REPUBLIKA MAKEDONIJA
HADŽIRISTIĆ MILAN MILAN 120112 BRČKO BRČKO NARODNA REPUBLIKA BOSNA I HERCEGOVINA
HADŽISEJDIĆ SMAIL MUSTAFA 210320 BOSANSKI BROD DOBOJ NARODNA REPUBLIKA BOSNA I HERCEGOVINA
HAIDŽISELIMOVIĆ HAKIJE SULEJMAN 220307 TRAVNIK ZENICA NARODNA REPUBLIKA BOSNA I HERCEGOVINA
HADIZULFIĆ PAŠAGA DERVIŠ 121012 BOSANSKI BROD DOBOJ NARODNA REPUBLIKA BOSNA I HERCEGOVINA
HADŽOVIĆ DŽAFERA OSMAN 81021
HADŽOVIĆ FAZLIJA ŠABAN 22
HADŽOVIĆ ZAHIR FAZLIJA 92 TREBINJE MOSTAR NARODNA REPUBLIKA BOSNA I HERCEGOVINA
HAFIZOVIĆ GALIB MUNIB 12 SREBRENICA TUZLA NARODNA REPUBLIKA BOSNA I HERCEGOVINA
HAFIZOVIĆ MUSTAFA ĐEMAL 10 ROGATICA GORAŽDE NARODNA REPUBLIKA BOSNA I HERCEGOVINA
HAGLJAN IVANA ANTUN 170523 ČAZMA BJELOVAR NARODNA REPUBLIKA HRVATSKA
HAIRLIĆ MUJO HALIL 240226 STOLAC MOSTAR NARODNA REPUBLIKA BOSNA I HERCEGOVINA