Prezime, očevo ime, ime Godina rođenja Opština Srez Republika
HALUDEK LACKA DRAGO 41018 KRAPINA KRAPINA NARODNA REPUBLIKA HRVATSKA
HAMIDOVIĆ HAMIDА MЕНМЕD 210730 BIJELJINA BRČKO NARODNA REPUBLIKA BOSNA I HERCEGOVINA
HAMIN VLADIMIR 14
HAMIT IBRAHIMA IBRAHIM 151126 PRIZREN AUT. KOSOVSKO-METOHIJSKA OBLAST NARODNA REPUBLIKA SRBIJA
HAMOVIĆ ALEKSA RANKO 15 STOLAC MOSTAR NARODNA REPUBLIKA BOSNA I HERCEGOVINA
HAMOVIĆ STANKA PETAR 140408 TREBINJE MOSTAR NARODNA REPUBLIKA BOSNA I HERCEGOVINA
HAMZIĆ HASAN ENIS 40425
HAMZIĆ MEHO SULEJMAN 120925
HANDŽAR BEĆIR RAGIB 19 NEVESINJE MOSTAR NARODNA REPUBLIKA BOSNA I HERCEGOVINA
HANJALIĆ SULEJMAN ISMET 24 FOČA GORAŽDE NARODNA REPUBLIKA BOSNA I HERCEGOVINA
HANSKNECHT JOSIP IVAN 40599
HARAČIĆ MEHMED DŽEVAD 29 PRIJEDOR PRIJEDOR NARODNA REPUBLIKA BOSNA I HERCEGOVINA
HARALAMPIJEV STOJNE ATANAS 161123 BOSILEGRAD VRANJE NARODNA REPUBLIKA SRBIJA
HARAMBAŠIĆ IVANA КАТICА 210626 BOSANSKI PETROVAC BIHAĆ NARODNA REPUBLIKA BOSNA I HERCEGOVINA
HARAMBAŠIĆ HASANA AHMED 240528 PRIJEDOR PRIJEDOR NARODNA REPUBLIKA BOSNA I HERCEGOVINA