Prezime, očevo ime, ime Godina rođenja Opština Srez Republika
IBRAHIMAJ BAJRAMA BAJRAM 06 ZEMUN BEOGRAD NARODNA REPUBLIKA SRBIJA
IBRAHIMAJ SEJDA IDRIZ 12 ZEMUN BEOGRAD NARODNA REPUBLIKA SRBIJA
IBRAHIMAJ HALIL ZEKA 26 ZEMUN BEOGRAD NARODNA REPUBLIKA SRBIJA
IBRAHIMBEGOVIĆ HIMZE MUSTAFA 260318 BANJA LUKA BANJA LUKA NARODNA REPUBLIKA BOSNA I HERCEGOVINA
IBRAHIMKADIĆ EDHEM ISET 241222 BILEĆA MOSTAR NARODNA REPUBLIKA BOSNA I HERCEGOVINA
IBRAHIMOVIĆ HUSEINA HUSO 04 ZVORNIK TUZLA NARODNA REPUBLIKA BOSNA I HERCEGOVINA
IBRAITER DUŠANA PETAR 141122 KIKINDA ZRENJANIN NARODNA REPUBLIKA SRBIJA
IBRAJTER DUŠANA DUŠAN 070320 KIKINDA ZRENJANIN NARODNA REPUBLIKA SRBIJA
IBRAKOVIĆ ALIJA 21 BOSANSKI PETROVAC BIHAĆ NARODNA REPUBLIKA BOSNA I HERCEGOVINA
IBRIŠIMOVIĆ HUSEINA HUSNIJA 271227 ČELIĆ BRČKO NARODNA REPUBLIKA BOSNA I HERCEGOVINA
IBRAITER MUSTAFE FADIL 18 CAZIN BIHAĆ NARODNA REPUBLIKA BOSNA I HERCEGOVINA
IČIĆ MILANA STANOJE 211020 SMEDEREVO SMEDEREVO NARODNA REPUBLIKA SRBIJA
IČEVIĆ MIHAILA ĐORĐE 090526 DANILOVGRAD NARODNA REPUBLIKA CRNA GORA
IČOKAJEVSKI RISTE BRANKO 051123 ĐEVĐELIJA TITOV VELES NARODNA REPUBLIKA MAKEDONIJA
IDRIZBEGOVIĆ HAMDIJA DŽEVĐET 010709 TRAVNIK ZENICA NARODNA REPUBLIKA BOSNA I HERCEGOVINA