Prezime, očevo ime, ime Godina rođenja Opština Srez Republika
IVANOVIĆ MILONJA MILUTIN 051115 BERANE NARODNA REPUBLIKA CRNA GORA
IVANOVIĆ JOVANA LABUD 091122 PODGORICA NARODNA REPUBLIKA CRNA GORA
IVANOVIĆ MILIĆA NIKOLA 181214 PODGORICA NARODNA REPUBLIKA CRNA GORA
IVANOVIĆ JAGOŠA VASILIJE 220213 PODGORICA NARODNA REPUBLIKA CRNA GORA
IVANOVIĆ JOVAN MILAN 21 PODGORICA NARODNA REPUBLIKA CRNA GORA
IVANOVIĆ MILOŠA MILORAD 23 PODGORICA NARODNA REPUBLIKA CRNA GORA
IVANOVIĆ MITRA GOJKO 270907 DANILOVGRAD NARODNA REPUBLIKA CRNA GORA
IVANOVIĆ MIRAŠA VUKADIN 030317 BERANE NARODNA REPUBLIKA CRNA GORA
IVANOVIĆ JOVANA LAZAR 160426 BAR NARODNA REPUBLIKA CRNA GORA
IVANOVIĆ LUKE ARSENIJE 051211 GORAŽDE GORAŽDE NARODNA REPUBLIKA BOSNA I HERCEGOVINA
IVANOVIĆ MILJANA VLADO 251213 PODGORICA NARODNA REPUBLIKA CRNA GORA
IVANOVIĆ BLAGOTE RADOŠ 220822 PODGORICA NARODNA REPUBLIKA CRNA GORA
IVANOVIĆ IVE MIRKO 220907 BAR NARODNA REPUBLIKA CRNA GORA
IVANOVIĆ MATE JOSIP 300530 SLAVONSKA POŽEGA SLAVONSKA POŽEGA NARODNA REPUBLIKA HRVATSKA
IVANOVIĆ RADONJE BOŽIDAR 070924 PODGORICA NARODNA REPUBLIKA CRNA GORA