Prezime, očevo ime, ime Godina rođenja Opština Srez Republika
JOVANOVIĆ SAVE BORIVOJE 070514 ĆUPRIJA JAGODINA NARODNA REPUBLIKA SRBIJA
JOVANOVIĆ TIHOMIR SVETOLIK 030226 LESKOVAC LESKOVAC NARODNA REPUBLIKA SRBIJA
JOVANOVIĆ JANKA STRAHINJA 31 BOGATIĆ ŠABAC NARODNA REPUBLIKA SRBIJA
JOVANOVIĆ MILOSAVA MIODRAG 121024
JOVANOVIĆ ĐORĐA PETAR 300314 VRŠAC PANČEVO NARODNA REPUBLIKA SRBIJA
JOVANOVIĆ STEVA SVETOZAR 14 ZEMUN BEOGRAD NARODNA REPUBLIKA SRBIJA
JOVANOVIĆ NOVICA ŽIVORAD 25
JOVANOVIĆ KOČO AHIL 130524 BITOLA BITOLA NARODNA REPUBLIKA MAKEDONIJA
JOVANOVSKI NIKOLE SRETKO 050313 GOSTIVAR TETOVO NARODNA REPUBLIKA MAKEDONIJA
JOVANOVSKI ŽARKA JOŽA 101013 VASILEVO ŠTIP NARODNA REPUBLIKA MAKEDONIJA
JOVANOVSKI NIKOLE SLAVKO 130117
JOVANOVSKI ĐORĐA KOLE 151016 OHRID OHRID NARODNA REPUBLIKA MAKEDONIJA
JOVANOVSKI STEFANA LAYO 110324 TETOVO TETOVO NARODNA REPUBLIKA MAKEDONIJA
JOVANOVSKI SOTIROV JORDAN 280621
JOVANOVSKI DONČEV ALKESANDAR 211122 TITOV VELES TITOV VELES NARODNA REPUBLIKA MAKEDONIJA