Prezime, očevo ime, ime Godina rođenja Opština Srez Republika
JOVOVIĆ MESTA VELIZAR 141231 MIOKOVIĆEVO DARUVAR NARODNA REPUBLIKA HRVATSKA
JOVOVIĆ MILOŠ SLAVKO 25 DANILOVGRAD NARODNA REPUBLIKA CRNA GORA
JOVOVIĆ VLADO 270110 DANILOVGRAD NARODNA REPUBLIKA CRNA GORA
JOVOVIĆ PERE BORA 08 NIKŠIĆ NARODNA REPUBLIKA CRNA GORA
JOVOVIĆ MILIVOJA PETAR 250618 DANILOVGRAD NARODNA REPUBLIKA CRNA GORA
JOVOVIĆ ĐORĐA RADOJE 101127 KOLAŠIN NARODNA REPUBLIKA CRNA GORA
JOVOVIĆ ŽIVKA PERO 170400 PODGORICA NARODNA REPUBLIKA CRNA GORA
JOVOVIĆ MIĆUNA MARKO 180811 DANILOVGRAD NARODNA REPUBLIKA CRNA GORA
JOVOVIĆ MILOJA PETKO 97 DANILOVGRAD NARODNA REPUBLIKA CRNA GORA
JOVOVIĆ VASO 96 DANILOVGRAD NARODNA REPUBLIKA CRNA GORA
JOVOVIĆ ŽIVKA MILOŠ 86 CETINJE NARODNA REPUBLIKA CRNA GORA
JOVOVIĆ MITRA VASILIJE 30 CETINJE NARODNA REPUBLIKA CRNA GORA
JOVOVIĆ NEDELJKA VUKOSAV 150219 MEDVEĐA LESKOVAC NARODNA REPUBLIKA SRBIJA
JOVOVIĆ SAVA MILUTIN 26 DANILOVGRAD NARODNA REPUBLIKA CRNA GORA
JOVOVIĆ MARKA MOMČILO 130124 DANILOVGRAD NARODNA REPUBLIKA CRNA GORA