Prezime, očevo ime, ime Godina rođenja Opština Srez Republika
JOVOVIĆ RODIĆA BOGDAN 070113 BERANE NARODNA REPUBLIKA CRNA GORA
JOVOVIĆ RADULA MIHAJLO 190908 KOLAŠIN NARODNA REPUBLIKA CRNA GORA
JOVOVIĆ JAŠE GOJKO 040808 KOLAŠIN NARODNA REPUBLIKA CRNA GORA
JOVOVIĆ ĐURE DRAGO 18 DIMITROVGRAD NIŠ NARODNA REPUBLIKA SRBIJA
JOVOVIĆ RAOGIĆA BRANKO 290725 BERANE NARODNA REPUBLIKA CRNA GORA
JOVOVIĆ NIKOLE MILORAD 050726 DANILOVGRAD NARODNA REPUBLIKA CRNA GORA
JOVOVIĆ GAVRA SPASOJE 250607 KALINOVIK SARAJEVO NARODNA REPUBLIKA BOSNA I HERCEGOVINA
JOVOVIĆ NOVA KOSA 17 BERANE NARODNA REPUBLIKA CRNA GORA
JOŽIĆ MIŠE ŽIVKO 150623 VINKOVCI VINKOVCI NARODNA REPUBLIKA HRVATSKA
JOŽAKOV TODORA NIKOLA 191213 ŽABLJAK NARODNA REPUBLIKA CRNA GORA
JOŽIKA MILANA OBRAD 290729
JUGOVIĆ JOSIP BRANKO 090409
JUGOVIĆ ĐURE BOŠKO 111223 HERCEG NOVI NARODNA REPUBLIKA CRNA GORA
JUGOVIĆ PETRA MILIJA 19
JUGOVIĆ RADOJICE DRAGOLJUB 120622 VELIKI KUPCI KRUŠEVAC NARODNA REPUBLIKA SRBIJA