Prezime, očevo ime, ime Godina rođenja Opština Srez Republika
JUZBAŠIĆ STOJANA NIKOLA 080811 GLINA SISAK NARODNA REPUBLIKA HRVATSKA
JUZBAŠIĆ OSMANA DŽEVAD 29
JUZBAŠIĆ OSMANA DŽEVAD 29