Prezime, očevo ime, ime Godina rođenja Opština Srez Republika
JANČEVSKI NIKOLE ANGEL 141018 TITOV VELES TITOV VELES NARODNA REPUBLIKA MAKEDONIJA
JANČIĆ DRAGUTINA RANĐEL 80715 NIŠ NIŠ NARODNA REPUBLIKA SRBIJA
JANČIĆ LJUBOMIRA MIODRAG 10516
JANČIĆ LJUROMIRA MILAN 60522 KRAGUJEVAC KRAGUJEVAC NARODNA REPUBLIKA SRBIJA
JANČIĆ VASE BLAŽO 21 ULCINJ NARODNA REPUBLIKA CRNA GORA
JANDRIĆ PERE SPASOJE 28 JAJCE JAJCE NARODNA REPUBLIKA BOSNA I HERCEGOVINA
JANELLE JOSIPA MODIKA 291223 BEČEJ NOVI SAD NARODNA REPUBLIKA SRBIJA
JANEV PANO PETAR 150514 ĐEVĐELIJA TITOV VELES NARODNA REPUBLIKA MAKEDONIJA
JANEVSKI KOSTE RISTA 150322 STRUMICA ŠTIP NARODNA REPUBLIKA MAKEDONIJA
JANEVSKI HRISTOVA ĐORĐE 170222 PRILEP BITOLA NARODNA REPUBLIKA MAKEDONIJA
JANEŽ JOSIPA KARLO 280228
JANIĆIJEVIĆ J JELISAVETA 190321 PARAĆIN JAGODINA NARODNA REPUBLIKA SRBIJA
JANIĆIJEVIĆ ŽIVADINA VELIMIR 220124 OBRENOVAC BEOGRAD NARODNA REPUBLIKA SRBIJA
JANIĆIJEVIĆ MILANA ADAM 221028 KOSJERIĆ UŽICE NARODNA REPUBLIKA SRBIJA
JANIČIJEVĆ PERE PETAR 290326 DONJI MIHOLJAC NAŠICE NARODNA REPUBLIKA HRVATSKA