Prezime, očevo ime, ime Godina rođenja Opština Srez Republika
KABA NEDŽIBA IRFAN 97 STRUGA OHRID NARODNA REPUBLIKA MAKEDONIJA
KABA ŠAĆIR DŽABIR 92 STRUGA OHRID NARODNA REPUBLIKA MAKEDONIJA
KABAŠ SDRA ABDULAH 10 ZJUM AUT. KOSOVSKO-METOHIJSKA OBLAST NARODNA REPUBLIKA SRBIJA
KABAŠI ALIJA RIFAT 30
KABAŠI GFURA IBRAHIM 150531 PRIŠTINA AUT. KOSOVSKO-METOHIJSKA OBLAST NARODNA REPUBLIKA SRBIJA
KABAŠI ZEKULA ABDULAH 150528 SRBICA AUT. KOSOVSKO-METOHIJSKA OBLAST NARODNA REPUBLIKA SRBIJA
KABAŠI MILOŠ DARA 31 NOVI SAD NOVI SAD NARODNA REPUBLIKA SRBIJA
KABUAR STEVE NIKOLA 21121 KNIN ŠIBENIK NARODNA REPUBLIKA HRVATSKA
KAĆ IVAN IVAN 300125 SLOVENJ GRADEC MARIBOR NARODNA REPUBLIKA SLOVENIJA
KAČEVSKI JOVANA VECKO 90728 KRUŠEVO BITOLA NARODNA REPUBLIKA MAKEDONIJA
KACUN ANDRIJA DANICA 190710
KAČANIKU ŠAĆIRA KEMAL 150923 KOSOVSKA MITROVICA AUT. KOSOVSKO-METOHIJSKA OBLAST NARODNA REPUBLIKA SRBIJA
KAČANSKI MILORADA ĐORĐE 31207 SUBOTICA SUBOTICA NARODNA REPUBLIKA SRBIJA
KAČANSKI SAVE VUKAŠIN 50120 BAČKA TOPOLA SUBOTICA NARODNA REPUBLIKA SRBIJA
KAČARIĆ MILANA SVETISLAV 25 ZRENJANIN ZRENJANIN NARODNA REPUBLIKA SRBIJA