Prezime, očevo ime, ime Godina rođenja Opština Srez Republika
KAPETANOVIĆ OMERA OSMAN 300107 MOSTAR MOSTAR NARODNA REPUBLIKA BOSNA I HERCEGOVINA
KAPTANOVIĆ SALKA SULEJMAN 81026 ULCINJ NARODNA REPUBLIKA CRNA GORA
KAPETANOVIĆ JURE IVAN 200618 SINJ SPLIT NARODNA REPUBLIKA HRVATSKA
KAPETANOVIĆ MILUTINA ANKA 161105 ČAČAK ČAČAK NARODNA REPUBLIKA SRBIJA
KAPETANOVIĆ MALIĆ RIZA 180908 BOSANSKI NOVI PRIJEDOR NARODNA REPUBLIKA BOSNA I HERCEGOVINA
KAPIĆ JURAJ RANKO 6 SPLIT SPLIT NARODNA REPUBLIKA HRVATSKA
KAPIĆ MATE IVAN 250319 SPLIT SPLIT NARODNA REPUBLIKA HRVATSKA
KAPIĆ MUHAMEDA HAKIJA 100507
KAPIĆ SALKA SLAVOJKA 40428 NEVESINJE MOSTAR NARODNA REPUBLIKA BOSNA I HERCEGOVINA
KAPIĆ SALKO PREDRAG 24 BIHAĆ BIHAĆ NARODNA REPUBLIKA BOSNA I HERCEGOVINA
KAPIĆ SMAJE NEVZETA 10809 MOSTAR MOSTAR NARODNA REPUBLIKA BOSNA I HERCEGOVINA
KAPIČIĆ ILIJE PAVLE 170325 PEĆ AUT. KOSOVSKO-METOHIJSKA OBLAST NARODNA REPUBLIKA SRBIJA
KAPIDŽIĆ IBRO SULJO 190226 BILEĆA MOSTAR NARODNA REPUBLIKA BOSNA I HERCEGOVINA
KAPIDŽIĆ HASANA HASAN 131020 BILEĆA MOSTAR NARODNA REPUBLIKA BOSNA I HERCEGOVINA
KAPIDŽIĆ DERVIŠ REGO 80291 BILEĆA MOSTAR NARODNA REPUBLIKA BOSNA I HERCEGOVINA