Prezime, očevo ime, ime Godina rođenja Opština Srez Republika
KARABEGOVIĆ LAZE MILICA 190824 PODRAVSKA SLATINA VIROVITICA NARODNA REPUBLIKA HRVATSKA
KARAĐIĆ SAVE MARINKO 50525 DANILOVGRAD NARODNA REPUBLIKA CRNA GORA
KARAĐINOVIĆ VASA BLAŽO 220314 ULCINJ NARODNA REPUBLIKA CRNA GORA
KARAĐINOV BORA VLADO 201026 BOSILEGRAD VRANJE NARODNA REPUBLIKA SRBIJA
KARADŽA JOSIPA STJEPAN 160411 IMOTSKI MAKARSKA NARODNA REPUBLIKA HRVATSKA
KARADŽIĆ RADOJA LJUBOMIR 170231 PLJEVLJA NARODNA REPUBLIKA CRNA GORA
KARADŽIĆ MIHAJLA MILIKA 230104 ŽABLJAK NARODNA REPUBLIKA CRNA GORA
KARADŽIĆ MIHAJLA NIKO 150106
KARADŽIĆ VUČKA VOJIN 20517 ŽABLJAK NARODNA REPUBLIKA CRNA GORA
KARADŽIĆ ILIJE MILIĆ 30515 DANILOVGRAD NARODNA REPUBLIKA CRNA GORA
KARADŽIĆ MEHMEDA SULEJMAN 90326
KARADŽIĆ MUHAREM JUNUZ 25 KLJUČ PRIJEDOR NARODNA REPUBLIKA BOSNA I HERCEGOVINA
KARADŽIĆ RADULE VIDOJE 160611
KARADŽIĆ STANKO EMIL 13
KARADŽIJA STANKA STANKO 120201 SUŠAK RIJEKA NARODNA REPUBLIKA HRVATSKA