Prezime, očevo ime, ime Godina rođenja Opština Srez Republika
KARADŽIJA SIMEONA HRISTO 190328 BOSILEGRAD VRANJE NARODNA REPUBLIKA SRBIJA
KARADŽOV GEORGIJA OGNJEN 210826 BOSILEGRAD VRANJE NARODNA REPUBLIKA SRBIJA
KARADŽOV MILANA STOJAN 10726 BOSILEGRAD VRANJE NARODNA REPUBLIKA SRBIJA
KARAGA IBRAHIM JUSUF 180122 LIVNO LIVNO NARODNA REPUBLIKA BOSNA I HERCEGOVINA
KARAGEORGIJE MIHAJLO 210800
KARAHASANOVIĆ MURADIF MUGDIN 25
KARAHODŽIĆ SABIT AVDO 140129 TEŠANJ DOBOJ NARODNA REPUBLIKA BOSNA I HERCEGOVINA
KARAJKOVIĆ MUSTAFE AHMED 191291 CAZIN BIHAĆ NARODNA REPUBLIKA BOSNA I HERCEGOVINA
KARAKAŠEVIĆ STEVANA KAJKA 10706 SENTA SUBOTICA NARODNA REPUBLIKA SRBIJA
KARAMARKOVIĆ MILOŠ RADE 190302 VOJNIĆ KARLOVAC NARODNA REPUBLIKA HRVATSKA
KARAMTIJEVIĆ ČEDOMIR PAVLE 130628 CETINJE NARODNA REPUBLIKA CRNA GORA
KARAMEHMEDOVIĆ ŽIKRIJA HASNA 220226 TREBINJE MOSTAR NARODNA REPUBLIKA BOSNA I HERCEGOVINA
KARAN MITRA JOVO 240623 DUVNO LIVNO NARODNA REPUBLIKA BOSNA I HERCEGOVINA
KARAN SAVA PAVLE 130709 BUGOJNO JAJCE NARODNA REPUBLIKA BOSNA I HERCEGOVINA
KARAN TOME NIKOLA 201114 BENKOVAC ZADAR NARODNA REPUBLIKA HRVATSKA