Prezime, očevo ime, ime Godina rođenja Opština Srez Republika
KARANKOVIĆ ĐURA SIMO 110427 BAR NARODNA REPUBLIKA CRNA GORA
KARANJAC JOVE ALEKSA 170320 SEČANJ ZRENJANIN NARODNA REPUBLIKA SRBIJA
KARAPANDŽA PERE ĐURO 30517 BOSANSKA KRUPA BIHAĆ NARODNA REPUBLIKA BOSNA I HERCEGOVINA
KARAPETROVIĆ VID MILOŠ 13 SRBAC BANJA LUKA NARODNA REPUBLIKA BOSNA I HERCEGOVINA
KARAVDIĆ KOSTA DUŠAN 170325 STARA PAZOVA SREMSKA MITROVICA NARODNA REPUBLIKA SRBIJA
KARAVADIĆ JUNUZA ZAHID 120224 VISOKO SARAJEVO NARODNA REPUBLIKA BOSNA I HERCEGOVINA
KARAVIDAJ SMAILA ADEM 15 PRIZREN AUT. KOSOVSKO-METOHIJSKA OBLAST NARODNA REPUBLIKA SRBIJA
KARAVIDAJ AVDE DEMIR 10 PRIZREN AUT. KOSOVSKO-METOHIJSKA OBLAST NARODNA REPUBLIKA SRBIJA
KARAVIDAJ MEJMEDA NUO 98 PRIZREN AUT. KOSOVSKO-METOHIJSKA OBLAST NARODNA REPUBLIKA SRBIJA
KARAVIDOVIĆ JAKOBA IVAN 270125 ĐAKOVO OSIJEK NARODNA REPUBLIKA HRVATSKA
KARBUNAREVIĆ ADAMA ADAM 170122 NEGOTIN ZAJEČAR NARODNA REPUBLIKA SRBIJA
KARDELIS ANDRIJE MIHAJLO 14 NOVI SAD NOVI SAD NARODNA REPUBLIKA SRBIJA
KARDOŠ LAJOŠ LAJOŠ 9 SOMBOR SOMBOR NARODNA REPUBLIKA SRBIJA
KARDUM GRGA ŠIME 191219 BENKOVAC ZADAR NARODNA REPUBLIKA HRVATSKA
KARDUM ŠIME MILE 80920 BENKOVAC ZADAR NARODNA REPUBLIKA HRVATSKA